Druhý běh kurzu Technické znalectví a likvidace pojistných událostí

V pátek 14.3.2008 proběhla závěrečná komisionální zkouška (obhajoba Závěrečných prácí) v druhém běhu čtyřsemestrálního kurzu – specializačním studiu Technické znalectví a likvidace pojistných událostí, v kterém započala výuka dne 25.2.2005.