Archiv rubriky: 3. běh TZaLPU

Třetí běh kurzu Technické znalectví a likvidace pojistných událostí

Třetí běh čtyřsemestrálního kurzu – specializačního studia „Technické znalectví a likvidace pojistných událostí“, který byl zahájen dne 13.10.2006 na Mendelově univerzitě v Brně, byl dne 30.5.2008 zakončen obhajobou Závěrečných prací – závěrečnou komisionální zkouškou.


… současně se téhož dne uskutečnilo slavnostní vyřazení 25ti úspěšných absolventů, kterým i touto cestou blahopřejeme