Archiv rubriky: 6. běh TZaLPU

Šestý běh kurzu Technické znalectví a likvidace pojistných událostí

Šestý běh čtyřsemestrálního specializačního studia „Technické znalectví a likvidace pojistných událostí“, který pořádáme ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně – Institutem celoživotního vzdělávání, jakožto vzdělávací institucí uvedenou v příloze č. 6 vyhlášky č. 251/2007 Sb. (odborný garant studia), v rámci celoživotního vysokoškolského vzdělávání, který začal dne 30.10.2009 na Mendelově univerzitě v Brně, byl dne 20.5.2011 zakončen obhajobou Závěrečných prací – závěrečnou komisionální zkouškou.

Deset úspěšných absolventů obdrželo osvědčení o absolvování specializačního studia celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, kterým i touto cestou blahopřejeme.