Cíl činnosti

Při plnění úkolů a cílů uvedených v úvodním ustanovení vyvíjí ČKSLPU vzdělávací a informační činnost. V souladu s platnými právními předpisy vyvíjí i činnost vydavatelskou a nakladatelskou zaměřenou především na vzdělávání a informovanost likvidátorů, vědeckých pracovníků a expertů působící při likvidaci pojistných událostí v České republice.