Cíl činnosti

Účelem spolku je prosazovat a obhajovat profesní zájmy samostatných likvidátorů, odhadců, znalců, expertů a/nebo vědeckých pracovníků zabývající se činností samostatné likvidace pojistných událostí nebo spolupracující se samostatným likvidátorem pojistných událostí, a to
zejména ve vztahu ke správním orgánům a právním subjektům.

Při plnění účelu a cílů vyvíjí spolek i vzdělávací a informační činnost. V souladu s platnými
právními předpisy potom i činnost vydavatelskou a nakladatelskou zaměřenou především na
vzdělávání a informovanost likvidátorů, vědeckých pracovníků a expertů působící při likvidaci
pojistných událostí v České republice.