Archiv rubriky: 18. běh TZaLPU

Osmnáctý běh kurzu Technické znalectví a likvidace pojistných událostí

Osmnáctý běh čtyřsemestrálního specializačního studia „Technické znalectví a likvidace pojistných událostí“, na Mendelově univerzitě v Brně, který byl zahájen dne 1. dubna 2022, byl dne 23. února 2024 zakončen obhajobou Závěrečných prací – závěrečnou komisionální zkouškou.

Úspěšní absolventi obdrželi osvědčení o absolvování specializačního studia celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, kterým i touto cestou blahopřejeme.