Archiv rubriky: 18. běh TZaLPU

Osmnáctý běh kurzu Technické znalectví a likvidace pojistných událostí

Osmnáctý běh čtyřsemestrálního specializačního studia „Technické znalectví a likvidace pojistných událostí“, na Mendelově univerzitě v Brně byl zahájen dne 1. dubna 2022.

Toto studium pořádáme (jako organizační garant studia) ve spolupráci ve spolupráci s Kariérním centrem děkanátu Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně v rámci celoživotního vysokoškolského vzdělávání.

Studium bude na závěr druhého ročníku ukončeno závěrečnou komisionální zkouškou. Úspěšní absolventi získají osvědčení o absolvování specializačního studia celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění.

V prvním semestru se přednášky uskutečnily ve dnech 1.4.2022, 22.4.2022, 6.5.2022, 20.5.2022, 3.6.2022, 17.6.2022, 1.7.2022, s ohledem na dodržení délky studia ve druhém semestru potom ve dnech 11.11.2022, 25.11.2022, 9.12.2022, 6.1.2023, 20.1.2023, 3.2.2023, 17.2.2023, 3.3.2023 a ve třetím semestru se uskutečnily ve dnech 17.3.2023, 31.3.2023, 14.4.2023, 28.4.2023, 12.5.2023, 26.5.2023 , 9.6.2023 a 23.6.2023.

V posledním, čtvrtém semestru, se potom přednášky uskuteční ve dnech 27.10.2023, 10.11.2023, 24.11.2023, 8.12.2023, 12.1.2024 a dne 26.1.2024 s tím, že tyto termíny a obsah přednášek tohoto specializačního studia jsou již nyní uloženy v UIS.

Přihlášení účastníci specializačního studia jsou vždy týden před termínem informováni prostřednictvím e-mailu o termínu (připomenutí) a tématu přednášky. Podklady k přednáškám jsou vždy v týdnu kdy je přednáška ke stažení na Dokumentovém serveru Univerzitního informačního systému (UIS) Mendelovy univerzity v Brně.

Předběžné termíny související s ukončením 18. běhu specializačního studia Technické znalectví a likvidace pojistných událostí potom jsou: 10.11.2023 – odevzdání zadání závěrečných prací, 9.2.2024 – odevzdání vypracovaných závěrečných prací, 23.2.2024 – komisionální zkouška – obhajoba závěrečných prací.

Pořadatel studia, odborný garant studia

Mendelova univerzita v Brně
Kariérní centrum
af.mendelu.cz
Zemědělská 1, 613 00 Brno