Archiv autora: admin

Devatenáctý běh kurzu Technické znalectví a likvidace pojistných událostí

Devatenáctý běh čtyřsemestrálního specializačního studia „Technické znalectví a likvidace pojistných událostí“, které na Mendelově univerzitě v Brně pořádáme (jako organizační garant studia) ve spolupráci ve spolupráci s Kariérním centrem děkanátu Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně v rámci celoživotního vysokoškolského vzdělávání, byl zahájen dne 17. března 2023.

Studium bude na závěr druhého ročníku ukončeno závěrečnou komisionální zkouškou. Úspěšní absolventi získají osvědčení o absolvování specializačního studia celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění.

V prvním semestru se přednášky uskuteční ve dnech 17.3.2023, 31.3.2023, 14.4.2023, 28.4.2023, 12.5.2023, 26.5.2023 , 9.6.2023 a dne 23.6.2023 s tím, že tyto termíny a obsah přednášek tohoto specializačního studia jsou již nyní uloženy v UIS.

Přihlášení účastníci specializačního studia jsou vždy týden před termínem informováni prostřednictvím e-mailu o termínu (připomenutí) a tématu přednášky. Podklady k přednáškám jsou vždy v týdnu kdy je přednáška ke stažení na Dokumentovém serveru Univerzitního informačního systému (UIS) Mendelovy univerzity v Brně.

Pořadatel studia, odborný garant studia

Mendelova univerzita v Brně
Kariérní centrum
af.mendelu.cz
Zemědělská 1, 613 00 Brno

Osmnáctý běh kurzu Technické znalectví a likvidace pojistných událostí

Osmnáctý běh čtyřsemestrálního specializačního studia „Technické znalectví a likvidace pojistných událostí“, na Mendelově univerzitě v Brně byl zahájen dne 1. dubna 2022.

Toto studium pořádáme (jako organizační garant studia) ve spolupráci ve spolupráci s Kariérním centrem děkanátu Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně v rámci celoživotního vysokoškolského vzdělávání.

Studium bude na závěr druhého ročníku ukončeno závěrečnou komisionální zkouškou. Úspěšní absolventi získají osvědčení o absolvování specializačního studia celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění.

V prvním semestru se přednášky uskutečnily ve dnech 1.4.2022, 22.4.2022, 6.5.2022, 20.5.2022, 3.6.2022, 17.6.2022 a dne 1.7.2022.

S ohledem na dodržení délky studia se přednášky ve druhém semestru uskuteční ve dnech 11.11.2022, 25.11.2022, 9.12.2022, 6.1.2023, 20.1.2023, 3.2.2023, 17.2.2023 a dne 3.3.2023 s tím, že tyto termíny a obsah přednášek tohoto specializačního studia jsou již nyní uloženy v UIS.

Přednášky ve třetím semestru se potom uskuteční ve dnech 17.3.2023, 31.3.2023, 14.4.2023, 28.4.2023, 12.5.2023, 26.5.2023 , 9.6.2023 a dne 23.6.2023 s tím, že tyto termíny a obsah přednášek tohoto specializačního studia jsou již nyní uloženy v UIS.

Přihlášení účastníci specializačního studia jsou vždy týden před termínem informováni prostřednictvím e-mailu o termínu (připomenutí) a tématu přednášky. Podklady k přednáškám jsou vždy v týdnu kdy je přednáška ke stažení na Dokumentovém serveru Univerzitního informačního systému (UIS) Mendelovy univerzity v Brně.

Pořadatel studia, odborný garant studia

Mendelova univerzita v Brně
Kariérní centrum
af.mendelu.cz
Zemědělská 1, 613 00 Brno