Archiv rubriky: 17. běh TZaLPU

Sedmnáctý běh kurzu Technické znalectví a likvidace pojistných událostí

Sedmnáctý běh čtyřsemestrálního specializačního studia „Technické znalectví a likvidace pojistných událostí“, na Mendelově univerzitě v Brně, který měl být zahájen v pátek dne 23. října 2020, byl zahájen v náhradním termínu, a to dne 2. července 2021.

Toto studium pořádáme (jako organizační garant studia) ve spolupráci ve spolupráci s Kariérním centrem děkanátu Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně v rámci celoživotního vysokoškolského vzdělávání.

Studium bude na závěr druhého ročníku ukončeno závěrečnou komisionální zkouškou. Úspěšní absolventi získají osvědčení o absolvování specializačního studia celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění.

V náhradě za první semestr se přednášky uskuteční ve dnech 2.7.2021, 16.7., 30.7., 10.9., 24.9., 8.10., 22.10. a dne 5.11.2021, na učebně Q.17, a to v době od 9.00 hodin do cca. 15.00 hodin s přestávkami a přestávkou na oběd.

V náhradě za druhý semestr jsou potom přednášky plánovány na dny 19.11.2021, 3.12., 17.12., v roce 2022 potom ve dnech 7.1.2022., 21.1., 4.2., 18.2. a na den 4.3.2022.

Přihlášení účastníci specializačního studia jsou vždy týden před termínem informováni prostřednictvím e-mailu o termínu (připomenutí) a tématu přednášky. Podklady k přednáškám jsou vždy v týdnu kdy je přednáška ke stažení na Dokumentovém serveru Univerzitního informačního systému (UIS) Mendelovy univerzity v Brně.

Pořadatel studia, odborný garant studia

Mendelova univerzita v Brně
Kariérní centrum
af.mendelu.cz
Zemědělská 1, 613 00 Brno