Celoživotní studium

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé,

Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí (ČKSLPU) ve spolupráci se společností LAPA SERVICE s.r.o. a společně s Mendelovou univerzitou v Brně pro vás připravily v rámci celoživotního vysokoškolského vzdělávání možnost studia ve čtyřsemestrálním specializačním studiu

Příprava tohoto studijního programu byla již oznámena počátkem července roku 2003 na pracovním semináři ČKSLPU, pořádaného pro samostatné likvidátory pojistných událostí a všechny, kteří se likvidací pojistných událostí profesně zabývají.

Nyní máme společně možnost pozitivního ovlivnění zkrácení doby do zahájení studia tím, že shromáždíme dostatečný počet přihlášek zájemců o studium co možná v nejkratším čase. Proto se, prosím, rozhodněte a zašlete přihlášku ke studiu co nejrychleji. Později přihlášení budou zařazeni do dalších běhů studia, které v závislosti na zájmu uchazečů jsme připraveni zahajovat vždy v následujícím semestru vysokoškolské výuky.

Podrobnější informace o zaměření studia celoživotního vzdělávání pro zájemce o profesi samostatného likvidátora PU, případně o znaleckou činnost a činnost odhadce majetku naleznete v dokumentech Vzdělávací kurz pro samostatné likvidátory pojistných událostí, znalce a odhadce a Organizace studia v sekci Dokumenty ke stažení.

Přeji vám úspěšný závěr letošního roku, příjemné prožití vánočních svátků, šťastné vykročení do příštího kalendářního roku a v něm pracovní uspokojení, osobní pohodu a především pevné zdraví.

Na vaši účast ve studiu se těší   Jan Mareček, v.r.,  předseda ČKSLPU