Archiv rubriky: 16. běh TZaLPU

Šestnáctý běh kurzu Technické znalectví a likvidace pojistných událostí

Patnáctý běh čtyřsemestrálního specializačního studia „Technické znalectví a likvidace pojistných událostí“, který jsme na Mendelově univerzitě v Brně pořádali ve spolupráci s Kariérním centrem děkanátu Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, v rámci celoživotního vysokoškolského vzdělávání, a který byl zahájen v pátek dne 25. října 2019, byl dne 18.března 2022 zakončen obhajobou Závěrečných prací – závěrečnou komisionální zkouškou.
Úspěšní absolventi obdrželi osvědčení o absolvování specializačního studia celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, kterým i touto cestou blahopřejeme.