Změny v právních předpisech

Legislativní základna ČNB – Pojišťovny, zajišťovny a pojišťovací zprostředkovatelé

Do konce roku 2018 byla činnost samostatného likvidátora pojistných událostí upravena zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, kdy tuto činnost podmiňovaly podmínky plnění odborné způsobilosti a registraci u ČNB.

Od dne  1.12.2018 nabyly účinnosti zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (aktuální znění) a zákon č. 171/2018 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění (aktuální znění), který mimo jiné provádí změny v živnostenském zákonu, kam doplňuje nově koncesovanou živnost Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí. Podmínkou k získání této koncesované (vázané) živnosti je mimo jiné bezúhonnost, současně je třeba prokázat odbornou způsobilost dokladem o ukončení úplného středního vzdělání zakončeného maturitou.