Archiv rubriky: 7. běh TZaLPU

Sedmý běh kurzu Technické znalectví a likvidace pojistných událostí

Sedmý běh čtyřsemestrálního specializačního studia „Technické znalectví a likvidace pojistných událostí“, který pořádáme ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně – Institutem celoživotního vzdělávání, jakožto vzdělávací institucí uvedenou v příloze č. 6 vyhlášky č. 251/2007 Sb. (odborný garant studia), v rámci celoživotního vysokoškolského vzdělávání, který začal dne 22.10.2010 na Mendelově univerzitě v Brně, byl dne 18.5.2012 zakončen obhajobou Závěrečných prací – závěrečnou komisionální zkouškou. Devět úspěšných absolventů obdrželo osvědčení o absolvování specializačního studia celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, kterým i touto cestou blahopřejeme.