První běh kurzu Technické znalectví a likvidace pojistných událostí

Ve čtvrtek 29.3.2007 proběhla komisionální zkouška (obhajoba Závěrečných prácí) v prvním běhu čtyřsemestrálního kurzu – specializačním studiu Technické znalectví a likvidace pojistných událostí, v kterém započala výuka dne 25.2.2005.


… současně se téhož dne uskutečnilo slavnostní vyřazení 24úspěšných absolventů, kterým i touto cestou blahopřejeme

… v pátek 25. února 2005 začal…

… první běh specializačního studia „Technické znalectví a likvidace pojistných události“ na Mendelově univerzitě v Brně. V 9.00 hodin, v učebně Q17, přednesl úvodní slovo předseda ČKSLPU a odborný garant studia, prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. a Ing. Pavel Máchal, CSc. – vedoucí Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně a prvním přednášejícím byla Ing. Eva Vávrová, Ph.D.