Archiv rubriky: 14. běh TZaLPU

Čtrnáctý běh kurzu Technické znalectví a likvidace pojistných událostí

Čtrnáctý běh čtyřsemestrálního specializačního studia „Technické znalectví a likvidace pojistných událostí“, který jsme pořádali ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně , děkanátem Agronomické fakulty a který byl zahájen v pátek dne 27. října 2017, byl dne 31. května 2019 zakončen obhajobou Závěrečných prací – závěrečnou komisionální zkouškou.

Úspěšní absolventi obdrželi osvědčení o absolvování specializačního studia celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, kterým i touto cestou blahopřejeme.