Archiv rubriky: 13. běh TZaLPU

Třináctý běh kurzu Technické znalectví a likvidace pojistných událostí.

Třináctý běh čtyřsemestrálního specializačního studia „Technické znalectví a likvidace pojistných událostí“, který jsme pořádali ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně – Institutem celoživotního vzdělávání a jež začal dne 21.10.2016 na Mendelově univerzitě v Brně, byl dne 25. května 2018 zakončen obhajobou Závěrečných prací – závěrečnou komisionální zkouškou.

Úspěšní absolventi obdrželi osvědčení o absolvování specializačního studia celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, kterým i touto cestou blahopřejeme.