Z činnosti ČKSLPU

Zkoušky – základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Na Mendelově univerzitě v Brně se v průběhu roků 2005 až 2018 v plánovaných termínech uskutečňovaly zkoušky k základnímu kvalifikačnímu stupni odborné způsobilosti samostatných likvidátorů pojistných událostí (i zprostředkovatelů pojištění), dle zákona č. 38/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Účast na panelové diskusi A.F.I.L.A., Vídeň 9.2.2015

Dne 9.2.2015 jsme se jako čestní hosté zúčastnili Panelové diskuse pro rakouské pojišťovny, makléře a odborníky v oblasti likvidace pojistných událostí, pořádané Rakouskou federací samostatných likvidátorů pojistných událostí (A.F.I.L.A.), za účasti prezidenta FUEDÍ a dalších činovníků v oblasti likvidace pojistných událostí, která se konala ve vídeňském Hotelu de France.

V rámci panelové diskuse jsme dostali prostor k prezentování činnosti České komory samostatných likvidátorů pojistných událostí v oblasti vzdělávání samostatných likvidátorů a expertů v České republice, na kterém společně s Mendelovou univerzitou v Brně úzce spolupracuje společnost LAPA SERVICE s.r.o., kdy tento model vzdělávání zaujal kolegy i z dalších evropských zemí.

Přidružené členství ČKSLPU v evropské profesní federaci FUEDÍ

Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí se stala přidruženým členem FUEDÍ, s právem zúčastňovat se zasedání FUEDÍ, která jsou organizována dvakrát ročně. Na těchto zasedáních jsou projednávány otázky likvidace pojistných událostí, sjednocení standardů v jednotlivých členských zemích, otázky spojené s přírodními a průmyslovými katastrofami atp. Velmi důležitým tématem je rovněž vzdělávání likvidátorů pojistných událostí.

FUEDÍ, Evropská federace likvidátorů pojistných událostí, která sdružuje čtrnáct národních asociací likvidátorů pojistných událostí a expertů působících při likvidaci pojistných událostí. FUEDÍ je uznána Evropskou komisí jako reprezentativní orgán všech profesionálních likvidátorů pojistných událostí v Evropě. Bližší informace http://www.fuedi.eu/

https://fuedi.eu/

Partneři podílející se na vzdělávání

Partnerem všech vzdělávacích kurzů a specializačního studia pořádaných ČKSLPU je Kariérní centrum AF Mendelovy univerzity v Brně (odborný garant vzdělávání).Lektoři kurzů jsou vysokoškolští učitelé Mendelovy univerzity v Brně, pracovníci a experti společnosti LAPA SERVICE s.r.o., vysokoškolští učitelé dalších vysokých škol a univerzit, soudní znalci a experti.

Společnost LAPA SERVICE s.r.o. je renomovanou společností působící ve středoevropském prostoru jako samostatný likvidátor pojistných událostí, nezávislý odhadce a havarijní komisař významných pojistitelů, v rámci globální sítě McLarens, jež je zárukou celosvětové působnosti pro své klienty a služby. Společnost LAPA SERVICE s.r.o. provádí šetření a likvidace všech druhů škod pro lokální a mezinárodní pojistitele a makléře. Významnou oblastí je šetření a likvidace škod z přepravy zásilek a provádění prohlídek a likvidací škod z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a z havarijního pojištění motorových vozidel. Společnost LAPA SERVICE s.r.o. je zakládajícím členem ČKSLPU.

   

Mediálním partnerem vzdělávacích programů a kurzů je odborný server opojisteni.cz – Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí doporučuje sledování tohoto partnerského odborného webu opojisteni.cz , resp. webu na Slovensku opoisteni.sk

Partnerem pro další odborné vzdělávání v oblasti pojištění je paní  Evou Gmentovou založená vzdělávací agentura E.G.I. Education Grow Insurance, s.r.o. , která je akreditovanou osobou dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.