Archiv rubriky: 5. běh TZaLPU

Pátý běh kurzu Technické znalectví a likvidace pojistných událostí

Pátý běh čtyřsemestrálního specializačního studia „Technické znalectví a likvidace pojistných událostí“, který pořádáme ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně – Institutem celoživotního vzdělávání, jakožto vzdělávací institucí uvedenou v příloze č. 6 vyhlášky č. 251/2007 Sb. (odborný garant studia), v rámci celoživotního vysokoškolského vzdělávání, jež začal dne 24.10.2008  na Mendelově univerzitě v Brně, byl dne 21.5.2010 zakončen obhajobou Závěrečných prací – závěrečnou komisionální zkouškou.

Osmnáct úspěšných absolventů obdrželo osvědčení o absolvování specializačního studia celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, kterým i touto cestou blahopřejeme.