Archiv rubriky: 20. běh TZaLPU

Dvacátý běh kurzu Technické znalectví a likvidace pojistných událostí

Dvacátý běh čtyřsemestrálního specializačního studia „Technické znalectví a likvidace pojistných událostí“, které na Mendelově univerzitě v Brně pořádáme (jako organizační garant studia) ve spolupráci ve spolupráci s Kariérním centrem děkanátu Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně v rámci celoživotního vysokoškolského vzdělávání, byl zahájen v pátek, dne 15. března 2024.

Studium bude na závěr druhého ročníku ukončeno závěrečnou komisionální zkouškou. Úspěšní absolventi získají osvědčení o absolvování specializačního studia celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění.

V prvním semestru se přednášky uskuteční ve dnech 15.3.2024, 5.4.2024, 19.4.2024, 3.5.2024, 17.5.2024, 31.5.2024, 14.6.2024 a 28.6.2024.

Ve druhém semestru se přednášky uskuteční ve dnech 1.11.2024, 15.11.2024, 29.11.2024, 13.12.2024, 10.1.2025, 24.1.2025 a dne 7.2.2025 s tím, že tyto termíny a obsah přednášek specializačního studia jsou předem avizovány a jejich přehled je uložen v UIS.

Přihlášení účastníci specializačního studia jsou vždy týden před termínem informováni prostřednictvím e-mailu o termínu (připomenutí) a tématu přednášky. Podklady k přednáškám jsou vždy v týdnu kdy je přednáška ke stažení na Dokumentovém serveru Univerzitního informačního systému (UIS) Mendelovy univerzity v Brně.

Pořadatel studia, odborný garant studia

Mendelova univerzita v Brně
Kariérní centrum
af.mendelu.cz
Zemědělská 1, 613 00 Brno