Sedmnáctý běh kurzu Technické znalectví a likvidace pojistných událostí

Sedmnáctý běh čtyřsemestrálního specializačního studia „Technické znalectví a likvidace pojistných událostí“, na Mendelově univerzitě v Brně, který měl být zahájen v pátek dne 23. října 2020, byl zahájen v náhradním termínu, a to dne 2. července 2021.

Toto studium pořádáme (jako organizační garant studia) ve spolupráci ve spolupráci s Kariérním centrem děkanátu Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně v rámci celoživotního vysokoškolského vzdělávání.

Studium bude na závěr druhého ročníku ukončeno závěrečnou komisionální zkouškou. Úspěšní absolventi získají osvědčení o absolvování specializačního studia celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění.

S ohledem na dodržení délky studia se přednášky ve čtvrtém (závěrečném) semestru uskuteční ve dnech 11.11.2022, 25.11.2022, 9.12.2022, 6.1.2023, 20.1.2023 a dne 3.2.2023 s tím, že obsah přednášek a termíny pro ukončení tohoto běhu specializačního studia jsou již nyní uloženy v UIS.

Současně jsou již stanoveny termíny související s ukončením studia, a to:

  •         25.11.2022 – odevzdání zadání závěrečných prací
  •         24.02.2023 – odevzdání vypracovaných závěrečných prací,
  •         10.03.2023 – komisionální zkouška – obhajoba závěrečných prací.

Přihlášení účastníci specializačního studia jsou vždy týden před termínem informováni prostřednictvím e-mailu o termínu (připomenutí) a tématu přednášky. Podklady k přednáškám jsou vždy v týdnu kdy je přednáška ke stažení na Dokumentovém serveru Univerzitního informačního systému (UIS) Mendelovy univerzity v Brně.

Pořadatel studia, odborný garant studia

Mendelova univerzita v Brně
Kariérní centrum
af.mendelu.cz
Zemědělská 1, 613 00 Brno