Devatenáctý běh kurzu Technické znalectví a likvidace pojistných událostí

Devatenáctý běh čtyřsemestrálního specializačního studia „Technické znalectví a likvidace pojistných událostí“, které na Mendelově univerzitě v Brně pořádáme (jako organizační garant studia) ve spolupráci ve spolupráci s Kariérním centrem děkanátu Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně v rámci celoživotního vysokoškolského vzdělávání, byl zahájen dne 17. března 2023.

Studium bude na závěr druhého ročníku ukončeno závěrečnou komisionální zkouškou. Úspěšní absolventi získají osvědčení o absolvování specializačního studia celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění.

V prvním semestru se přednášky uskutečnily ve dnech 17.3.2023, 31.3.2023, 14.4.2023, 28.4.2023, 12.5.2023, 26.5.2023 , 9.6.2023 a dne 23.6.2023.

Ve druhém semestru se přednášky uskutečnily ve dnech 27.10.2023, 10.11.2023, 24.11.2023, 8.12.2023, 12.1.2024, 26.1.2024, 9.2.2024 a dne 23.2.2024.

Ve třetím semestru specializačního studia se potom přednášky uskuteční ve dnech 15.3.2024, 5.4.2024, 19.4.2024, 3.5.2024, 17.5.2024, 31.5.2024, 14.6.2024 a 28.6.2024.

Ve posledním, tedy čtvrtém semestru, se přednášky uskuteční ve dnech 1.11.2024, 15.11.2024, 29.11.2024, 13.12.2024 a dne 10.1.2025 s tím, že tyto termíny a obsah přednášek specializačního studia jsou předem avizovány a jejich přehled je uložen v UIS.

Předběžné termíny související s ukončením 19. běhu specializačního studia Technické znalectví a likvidace pojistných událostí potom jsou:

          15.11.2024 odevzdání zadání závěrečných prací,
            14.2.2025 – odevzdání vypracovaných závěrečných prací,
            28.2.2025 – komisionální zkouška – obhajoba závěrečných prací.

Přihlášení účastníci specializačního studia jsou vždy týden před termínem informováni prostřednictvím e-mailu o termínu (připomenutí) a tématu přednášky. Podklady k přednáškám jsou vždy v týdnu kdy je přednáška ke stažení na Dokumentovém serveru Univerzitního informačního systému (UIS) Mendelovy univerzity v Brně.

Pořadatel studia, odborný garant studia

Mendelova univerzita v Brně
Kariérní centrum
af.mendelu.cz
Zemědělská 1, 613 00 Brno