Nový, již sedmnáctý běh kurzu Technické znalectví a likvidace pojistných událostí

Mendelova univerzita v Brně usiluje o zajištění zdraví a bezpečnosti studentů a zaměstnanců. Za tímto účelem byl zřízen Krizový štáb MENDELU, který nepřetržitě monitoruje aktuální epidemiologickou situaci, která je uváděna na webu www.mendelu.cz/koronavirus

Nový, sedmnáctý běh čtyřsemestrálního specializačního studia „Technické znalectví a likvidace pojistných událostí“, na Mendelově univerzitě v Brně bude zahájen v pátek dne 23. října 2020.

Toto studium pořádáme (jako organizační garant studia) ve spolupráci ve spolupráci s Kariérním centrem děkanátu Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně v rámci celoživotního vysokoškolského vzdělávání.

Studium bude na závěr druhého ročníku ukončeno závěrečnou komisionální zkouškou. Úspěšní absolventi získají osvědčení o absolvování specializačního studia celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění.

V prvním (zimním) semestru se přednášky uskuteční ve dnech 23.10.2020, 6.11., 20.11., 4.12., 18.12.2020 a v roce 2021 ve dnech 15.1.2021, 29.1.2021 a dne 12.2.2021,  a to na učebně Q.17, v době od 9.00 hodin do cca. 15.00 hodin s přestávkami a přestávkou na oběd.

Ve druhém (letním) semestru jsou přednášky plánovány na dny 26.2.2021, 12.3., 26.3., 9.4., 23.4., 7.5., 21.5. a poslední dne 4.6.2021.

Přihlášení účastníci specializačního studia jsou současně vždy týden před termínem informováni prostřednictvím e-mailu o termínu (připomenutí) a tématu přednášky. Podklady k přednáškám jsou vždy v týdnu kdy je přednáška ke stažení na Dokumentovém serveru Univerzitního informačního systému (UIS) Mendelovy univerzity v Brně.

Pořadatel studia, odborný garant studia

Mendelova univerzita v Brně
Kariérní centrum
af.mendelu.cz
Zemědělská 1, 613 00 Brno