Patnáctý běh kurzu Technické znalectví a likvidace pojistných událostí

S ohledem rozvolňování mimořádných opatření a na skutečnost, že je od dne 19.5.2020 povolen vstup do areálu Mendelovy univerzity v Brně, přičemž může probíhat výuka ve skupinách do 15 osob, je možné pokračovat v přednáškách/setkáních ve specializačním studiu Technické znalectví a likvidace pojistných událostí s tím, že prozatím studenti i nadále podepisují u vstupu do areálu Mendelovy univerzity v Brně prohlášení o bezinfekčnosti, stejně tak i nadále platí dodržování hygienických opatření (nošení roušek, dodržování odstupů, dezinfekce rukou apod.).
Více informací na webu Mendelovy univerzity – http://mendelu.cz/koronavirus
Patnáctý běh čtyřsemestrálního specializačního studia „Technické znalectví a likvidace pojistných událostí“, na Mendelově univerzitě v Brně byl zahájen v pátek dne 26. října 2018.
Toto studium pořádáme (jako organizační garant studia) ve spolupráci ve spolupráci s Kariérním centrem děkanátu Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně v rámci celoživotního vysokoškolského vzdělávání.

Studium bude na závěr druhého ročníku ukončeno závěrečnou komisionální zkouškou. Úspěšní absolventi získají osvědčení o absolvování specializačního studia celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění.

A v posledním čtvrtém (letním) semestru se zbývající přednášky uskuteční ve dnech 5.6., 19.6., 3.7. 17.7.2020, jako vždy na učebně Q.17, a to v době od 9.00 hodin do cca. 15.00 hodin s přestávkami a přestávkou na oběd.

Pro ukončení 15. běhu jsou nově stanoveny následující termíny pro ukončení studia, a to:
17.7.2020  –  odevzdání vypracovaných závěrečných prací,
31.7.2020  –  komisionální zkouška – obhajoba závěrečných prací.

Přihlášení účastníci specializačního studia jsou současně vždy týden před termínem informováni prostřednictvím e-mailu o termínu (připomenutí) a tématu přednášky. Podklady k přednáškám jsou vždy v týdnu kdy je přednáška ke stažení na Dokumentovém serveru Univerzitního informačního systému (UIS) Mendelovy univerzity v Brně.

Pořadatel studia, odborný garant studia

Mendelova univerzita v Brně
Kariérní centrum
af.mendelu.cz
Zemědělská 1, 613 00 Brno