Patnáctý běh kurzu Technické znalectví a likvidace pojistných událostí

Patnáctý běh čtyřsemestrálního specializačního studia „Technické znalectví a likvidace pojistných událostí“, na Mendelově univerzitě v Brně bude zahájen v pátek dne 26. října 2018.

Toto studium pořádáme (jako organizační garant studia) ve spolupráci ve spolupráci s Kariérním centrem děkanátu Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně v rámci celoživotního vysokoškolského vzdělávání.

Studium bude na závěr druhého ročníku ukončeno závěrečnou komisionální zkouškou. Úspěšní absolventi získají osvědčení o absolvování specializačního studia celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění.

Ve druhém (zimním) semestru 2019/2020 se studium uskuteční ve dnech 25.10.8.11.22.11.6.12. 20.12.2019, následně v roce 2020 ve dnech 10.1.24.1. 7.2.2020 na učebně Q.17 v době od 9.00 hodin do cca. 15.00 hodin s přestávkami a přestávkou na oběd.

A v posledním čtvrtém (letním) semestru se přednášky uskuteční ve dnech 21.2., 6.3., 20.3.3.4.17.4. 15.5.2020, rovněž na učebně Q.17 v době od 9.00 hodin do cca. 15.00 hodin s přestávkami a přestávkou na oběd.

Pro ukončení studia v 15. běhu jsou předběžně stanoveny následující termíny:
   6.3.2020  –  odevzdání zadání závěrečných prací,
15.5.2020  –  odevzdání vypracovaných závěrečných prací,
29.5.2020  –  komisionální zkouška – obhajoba závěrečných prací.

Přihlášení účastníci specializačního studia jsou současně vždy týden před termínem informováni prostřednictvím e-mailu o termínu (připomenutí) a tématu přednášky. Podklady k přednáškám jsou vždy v týdnu kdy je přednáška ke stažení na Dokumentovém serveru Univerzitního informačního systému (UIS) Mendelovy univerzity v Brně.

Pořadatel studia, odborný garant studia

Mendelova univerzita v Brně
Kariérní centrum
af.mendelu.cz
Zemědělská 1, 613 00 Brno