Šestnáctý běh kurzu Technické znalectví a likvidace pojistných událostí

Mendelova univerzita v Brně usiluje o zajištění zdraví a bezpečnosti studentů a zaměstnanců. V reakci na pokračující šíření COVID-19 od 3. března 2020 MENDELU zakázala kontaktní výuku a pořádání akcí v kampusu univerzity. Snahou je snížit počet situací, které vyžadují, aby se lidé shromažďovali ve velkých skupinách a minimalizovat čas strávený v těsné vzájemné blízkosti.
V souladu s vyhlášením zákazu osobní přítomnosti studentů na vysoké škole, který vydalo Ministerstvo zdravotnictví, tento stav platí do odvolání.

Šestnáctý běh čtyřsemestrálního specializačního studia „Technické znalectví a likvidace pojistných událostí“, na Mendelově univerzitě v Brně byl zahájen v pátek dne 25. října 2019.

Toto studium pořádáme (jako organizační garant studia) ve spolupráci ve spolupráci s Kariérním centrem děkanátu Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně v rámci celoživotního vysokoškolského vzdělávání.

Studium bude na závěr druhého ročníku ukončeno závěrečnou komisionální zkouškou. Úspěšní absolventi získají osvědčení o absolvování specializačního studia celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění.

A ve druhém (letním) semestru se potom přednášky uskuteční ve dnech 21.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4.,15.5., 29.5. a 12.6.2020, rovněž na učebně Q.17 v době od 9.00 hodin do cca. 15.00 hodin s přestávkami a přestávkou na oběd.

Přihlášení účastníci specializačního studia jsou současně vždy týden před termínem informováni prostřednictvím e-mailu o termínu (připomenutí) a tématu přednášky. Podklady k přednáškám jsou vždy v týdnu kdy je přednáška ke stažení na Dokumentovém serveru Univerzitního informačního systému (UIS) Mendelovy univerzity v Brně.

Pořadatel studia, odborný garant studia

Mendelova univerzita v Brně
Kariérní centrum
af.mendelu.cz
Zemědělská 1, 613 00 Brno