Archiv pro rubriku: 13. běh studia TZaLPU

Třináctý běh kurzu Technické znalectví a likvidace pojistných událostí.

Třináctý běh čtyřsemestrálního specializačního studia „Technické znalectví a likvidace pojistných událostí“, byl na Mendelově univerzitě v Brně zahájen v pátek dne 21. října 2016.

Toto studium pořádáme (jako organizační garant studia) ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně – Institutem celoživotního vzdělávání, jakožto vzdělávací institucí uvedenou v příloze č. 6 vyhlášky č. 251/2007 Sb. (odborný garant studia), v rámci celoživotního vysokoškolského vzdělávání.

Studium bude na závěr druhého ročníku ukončeno závěrečnou komisionální zkouškou. Úspěšní absolventi získají osvědčení o absolvování specializačního studia celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění.

Podrobnější informace o tomto studiu a přihlášku do tohoto studia najdete na našich stránkách níže a dále v sekci Dokumenty ke stažení a/nebo na stránkách Mendelovy univerzity v Brně – ICV, v sekci Technické a ostatní kurzy.

Informace pro studenty:

V prvním (zimním) semestru 2016/2017 se studium uskuteční  ve dnech 21.10., 4.11., 25.11., 9.12.2016 a dále v kalendářním roce 2017 ve dnech 6.1., 20.1., 3.2. a 17.2.2017 na učebně Q.17 v době od 9.00 hod. do cca. 15.00 hod. s přestávkami a přestávkou na oběd.

A ve druhém (letním) semestru se potom přednášky uskuteční ve dnech 3.3., 17.3., 31.3., 21.4.5.5., 19.5., 2.6. a 16.6.2017.

Přihlášení účastníci specializačního studia jsou současně vždy týden před termínem informováni prostřednictvím e-mailu o termínu (připomenutí) a tématu přednášky. Podklady k přednáškám jsou vždy v týdnu kdy je přednáška ke stažení na Dokumentovém serveru Univerzitního informačního systému (UIS) Mendelovy univerzity v Brně.