Archiv autora: admin

Šestnáctý běh kurzu Technické znalectví a likvidace pojistných událostí

S ohledem rozvolňování mimořádných opatření a na skutečnost, že je od dne 19.5.2020 povolen vstup do areálu Mendelovy univerzity v Brně, přičemž může probíhat výuka ve skupinách do 15 osob, je možné pokračovat v přednáškách/setkáních ve specializačním studiu Technické znalectví a likvidace pojistných událostí s tím, že prozatím studenti i nadále podepisují u vstupu do areálu Mendelovy univerzity v Brně prohlášení o bezinfekčnosti, stejně tak i nadále platí dodržování hygienických opatření (nošení roušek, dodržování odstupů, dezinfekce rukou apod.).
Více informací na webu Mendelovy univerzity – http://mendelu.cz/koronavirus

Šestnáctý běh čtyřsemestrálního specializačního studia „Technické znalectví a likvidace pojistných událostí“, na Mendelově univerzitě v Brně byl zahájen v pátek dne 25. října 2019.

Toto studium pořádáme (jako organizační garant studia) ve spolupráci ve spolupráci s Kariérním centrem děkanátu Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně v rámci celoživotního vysokoškolského vzdělávání.

Studium bude na závěr druhého ročníku ukončeno závěrečnou komisionální zkouškou. Úspěšní absolventi získají osvědčení o absolvování specializačního studia celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění.

A ve druhém (letním) semestru se zbývající přednášky uskuteční ve dnech 5.6., 19.6., 3.7., 17.7., 31.7. a 14.8.2020,  jako vždy na učebně Q.17, a to v době od 9.00 hodin do cca. 15.00 hodin s přestávkami a přestávkou na oběd.

Přihlášení účastníci specializačního studia jsou současně vždy týden před termínem informováni prostřednictvím e-mailu o termínu (připomenutí) a tématu přednášky. Podklady k přednáškám jsou vždy v týdnu kdy je přednáška ke stažení na Dokumentovém serveru Univerzitního informačního systému (UIS) Mendelovy univerzity v Brně.

Pořadatel studia, odborný garant studia

Mendelova univerzita v Brně
Kariérní centrum
af.mendelu.cz
Zemědělská 1, 613 00 Brno

Třináctý běh kurzu Technické znalectví a likvidace pojistných událostí.

Třináctý běh čtyřsemestrálního specializačního studia „Technické znalectví a likvidace pojistných událostí“, který jsme pořádali ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně – Institutem celoživotního vzdělávání a jež začal dne 21.10.2016 na Mendelově univerzitě v Brně, byl dne 25. května 2018 zakončen obhajobou Závěrečných prací – závěrečnou komisionální zkouškou.

Úspěšní absolventi obdrželi osvědčení o absolvování specializačního studia celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, kterým i touto cestou blahopřejeme.