Archiv pro rubriku: 4. běh studia TZaLPU

Čtvrtý běh kurzu Technické znalectví a likvidace pojistných událostí

Čtvrtý běh čtyřsemestrálního specializačního studia „Technické znalectví a likvidace pojistných událostí“, který pořádáme ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně – Institutem celoživotního vzdělávání, jakožto vzdělávací institucí uvedenou v příloze č. 6 vyhlášky č. 251/2007 Sb. (odborný garant studia), v rámci celoživotního vysokoškolského vzdělávání jež začal dne 19.10.2007 na Mendelově univerzitě v Brně, byl dne 29.5.2009 zakončen obhajobou Závěrečných prací – závěrečnou komisionální zkouškou.

Úspěšní absolventi získali osvědčení o absolvování specializačního studia celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.


… 17úspěšným absolventům i touto cestou blahopřejeme.