Archiv rubriky: 16. běh TZaLPU

Šestnáctý běh kurzu Technické znalectví a likvidace pojistných událostí

Šestnáctý běh čtyřsemestrálního specializačního studia „Technické znalectví a likvidace pojistných událostí“, na Mendelově univerzitě v Brně byl zahájen v pátek dne 25. října 2019.

Toto studium pořádáme (jako organizační garant studia) ve spolupráci ve spolupráci s Kariérním centrem děkanátu Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně v rámci celoživotního vysokoškolského vzdělávání.

Studium bude na závěr druhého ročníku ukončeno závěrečnou komisionální zkouškou. Úspěšní absolventi získají osvědčení o absolvování specializačního studia celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění.

V náhradě za třetí semestr se přednášky uskuteční ve dnech 2.7.2021, 16.7., 30.7., 10.9., 24.9., 8.10., 22.10. a dne 5.11.2021,  jako obvykle na učebně Q.17, a to v době od 9.00 hodin do cca. 15.00 hodin s přestávkami a přestávkou na oběd.

V posledním, čtvrtém semestru jsou potom přednášky plánovány na dny 19.11.2021, 3.12., 17.12., v roce 2022 potom ve dnech 7.1.2022., 21.1. a poslední dne 4.2.2022.

Současně jsou naplánovány i termíny pro ukončení studia, a to odevzdání zadání závěrečných prací do dne 3.12.2021, odevzdání vypracovaných závěrečných prací do dne 4.3.2022 a dne 18.3.2022 komisionální zkouška a obhajoba závěrečných prací.

Přihlášení účastníci specializačního studia jsou současně vždy týden před termínem informováni prostřednictvím e-mailu o termínu (připomenutí) a tématu přednášky. Podklady k přednáškám jsou vždy v týdnu kdy je přednáška ke stažení na Dokumentovém serveru Univerzitního informačního systému (UIS) Mendelovy univerzity v Brně.

Pořadatel studia, odborný garant studia

Mendelova univerzita v Brně
Kariérní centrum
af.mendelu.cz
Zemědělská 1, 613 00 Brno