Archiv pro rubriku: Nový, 14. běh studia TZaLPU

Nový, čtrnáctý běh kurzu Technické znalectví a likvidace pojistných událostí.

Nový, již čtrnáctý běh čtyřsemestrálního specializačního studia „Technické znalectví a likvidace pojistných událostí“, na Mendelově univerzitě v Brně bude zahájen v pátek dne 27. října 2017.

Toto studium pořádáme (jako organizační garant studia) ve spolupráci s Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně v rámci celoživotního vysokoškolského vzdělávání.

Studium bude na závěr druhého ročníku ukončeno závěrečnou komisionální zkouškou. Úspěšní absolventi získají osvědčení o absolvování specializačního studia celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění.

Další informace o tomto studiu naleznete na úvodní straně našeho webu, přihláška ke studiu je ke stažení v sekci Dokumenty ke stažení a/nebo k přímému stažení ve formátu pdf a k tisku ZDE.

Pro další informace o specializačním studiu, následném uplatnění absolventů, organizaci studia a ohledně zaslání přihlášky kontaktujte:

        Petr Nauš, tel.: 602 743 133, e-mail: naus@mendelu.cz

V prvním (zimním) semestru 2017/2018 se studium uskuteční  ve dnech 27.10., 10.11., 24.11. a 8.12.2017, následně v roce 2018 ve dnech 5.1., 19.1., 2.2., a dne 16.2.2018 na učebně Q.17 v době od 9.00 hod. do cca. 15.00 hod. s přestávkami a přestávkou na oběd.

A ve druhém (letním) semestru se potom přednášky uskuteční ve dnech 2.3., 16.3., 6.4., 20.4., 4.5.18.5., 1.6. a dne 15.6.2018, rovněž na učebně Q.17 v době od 9.00 hod. do cca. 15.00 hod. s přestávkami a přestávkou na oběd.

Přihlášení účastníci specializačního studia jsou současně vždy týden před termínem informováni prostřednictvím e-mailu o termínu (připomenutí) a tématu přednášky. Podklady k přednáškám jsou vždy v týdnu kdy je přednáška ke stažení na Dokumentovém serveru Univerzitního informačního systému (UIS) Mendelovy univerzity v Brně.