Archiv autora: admin

Patnáctý běh kurzu Technické znalectví a likvidace pojistných událostí

Mendelova univerzita v Brně usiluje o zajištění zdraví a bezpečnosti studentů a zaměstnanců. V reakci na pokračující šíření COVID-19 od 3. března 2020 MENDELU zakázala kontaktní výuku a pořádání akcí v kampusu univerzity. Snahou je snížit počet situací, které vyžadují, aby se lidé shromažďovali ve velkých skupinách a minimalizovat čas strávený v těsné vzájemné blízkosti.
V souladu s vyhlášením zákazu osobní přítomnosti studentů na vysoké škole, který vydalo Ministerstvo zdravotnictví, tento stav platí do odvolání.
Patnáctý běh čtyřsemestrálního specializačního studia „Technické znalectví a likvidace pojistných událostí“, na Mendelově univerzitě v Brně byl zahájen v pátek dne 26. října 2018.
Toto studium pořádáme (jako organizační garant studia) ve spolupráci ve spolupráci s Kariérním centrem děkanátu Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně v rámci celoživotního vysokoškolského vzdělávání.

Studium bude na závěr druhého ročníku ukončeno závěrečnou komisionální zkouškou. Úspěšní absolventi získají osvědčení o absolvování specializačního studia celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění.

A v posledním čtvrtém (letním) semestru se přednášky uskuteční ve dnech 21.2., 6.3., 20.3.3.4.17.4. 15.5.2020, rovněž na učebně Q.17 v době od 9.00 hodin do cca. 15.00 hodin s přestávkami a přestávkou na oběd.

Pro ukončení studia v 15. běhu jsou předběžně stanoveny následující termíny:
   6.3.2020  –  odevzdání zadání závěrečných prací,
15.5.2020  –  odevzdání vypracovaných závěrečných prací,
29.5.2020  –  komisionální zkouška – obhajoba závěrečných prací.

Přihlášení účastníci specializačního studia jsou současně vždy týden před termínem informováni prostřednictvím e-mailu o termínu (připomenutí) a tématu přednášky. Podklady k přednáškám jsou vždy v týdnu kdy je přednáška ke stažení na Dokumentovém serveru Univerzitního informačního systému (UIS) Mendelovy univerzity v Brně.

Pořadatel studia, odborný garant studia

Mendelova univerzita v Brně
Kariérní centrum
af.mendelu.cz
Zemědělská 1, 613 00 Brno

Čtrnáctý běh kurzu Technické znalectví a likvidace pojistných událostí

Čtrnáctý běh čtyřsemestrálního specializačního studia „Technické znalectví a likvidace pojistných událostí“, který jsme pořádali ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně , děkanátem Agronomické fakulty a který začal byl zahájen v pátek dne 27. října 2017, byl dne 31. května 2019 zakončen obhajobou Závěrečných prací – závěrečnou komisionální zkouškou.

Úspěšní absolventi obdrželi osvědčení o absolvování specializačního studia celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, kterým i touto cestou blahopřejeme.