Archiv autora: admin

Nový, již šestnáctý běh kurzu Technické znalectví a likvidace pojistných událostí

Nový, již šestnáctý běh čtyřsemestrálního specializačního studia „Technické znalectví a likvidace pojistných událostí“, na Mendelově univerzitě v Brně bude zahájen v pátek dne 25. října 2019.

Toto studium pořádáme (jako organizační garant studia) ve spolupráci ve spolupráci s Kariérním centrem děkanátu Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně v rámci celoživotního vysokoškolského vzdělávání.

Studium bude na závěr druhého ročníku ukončeno závěrečnou komisionální zkouškou. Úspěšní absolventi získají osvědčení o absolvování specializačního studia celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění.

Pořadatel studia, odborný garant studia

Mendelova univerzita v Brně
Kariérní centrum
af.mendelu.cz
Zemědělská 1, 613 00 Brno

Patnáctý běh kurzu Technické znalectví a likvidace pojistných událostí

Patnáctý běh čtyřsemestrálního specializačního studia „Technické znalectví a likvidace pojistných událostí“, na Mendelově univerzitě v Brně byl zahájen v pátek dne 26. října 2018.

Toto studium pořádáme (jako organizační garant studia) ve spolupráci ve spolupráci s Kariérním centrem děkanátu Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně v rámci celoživotního vysokoškolského vzdělávání.

Studium bude na závěr druhého ročníku ukončeno závěrečnou komisionální zkouškou. Úspěšní absolventi získají osvědčení o absolvování specializačního studia celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění.

V prvním (zimním) semestru 2018/2019 se studium uskuteční ve dnech 26.10., 9.11., 23.11. a 7.12.2018, následně v roce 2019 ve dnech 4.1., 18.1., 1.2., a dne 15.2.2019 na učebně Q.17 v době od 9.00 hodin do cca. 15.00 hodin s přestávkami a přestávkou na oběd.

A ve druhém (letním) semestru se potom přednášky uskuteční ve dnech 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5. a dne 7.6.2019, rovněž na učebně Q.17 v době od 9.00 hodin do cca. 15.00 hodin s přestávkami a přestávkou na oběd.

Přihlášení účastníci specializačního studia jsou současně vždy týden před termínem informováni prostřednictvím e-mailu o termínu (připomenutí) a tématu přednášky. Podklady k přednáškám jsou vždy v týdnu kdy je přednáška ke stažení na Dokumentovém serveru Univerzitního informačního systému (UIS) Mendelovy univerzity v Brně.

Pořadatel studia, odborný garant studia

Mendelova univerzita v Brně
Kariérní centrum
af.mendelu.cz
Zemědělská 1, 613 00 Brno