Archiv autora: admin

Nový, čtrnáctý běh kurzu Technické znalectví a likvidace pojistných událostí.

Nový, již čtrnáctý běh čtyřsemestrálního specializačního studia „Technické znalectví a likvidace pojistných událostí“, na Mendelově univerzitě v Brně byl zahájen v pátek dne 27. října 2017.

Toto studium pořádáme (jako organizační garant studia) ve spolupráci ve spolupráci s Kariérním centrem děkanátu Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně v rámci celoživotního vysokoškolského vzdělávání.

Studium bude na závěr druhého ročníku ukončeno závěrečnou komisionální zkouškou. Úspěšní absolventi získají osvědčení o absolvování specializačního studia celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění.

V prvním (zimním) semestru 2017/2018 se studium uskuteční ve dnech 27.10., 10.11., 24.11. a 8.12.2017, následně v roce 2018 ve dnech 5.1., 19.1., 2.2., a dne 16.2.2018 na učebně Q.17 v době od 9.00 hod. do cca. 15.00 hod. s přestávkami a přestávkou na oběd.

A ve druhém (letním) semestru se potom přednášky uskuteční ve dnech 2.3., 16.3., 6.4., 20.4., 4.5.18.5., 1.6. a dne 15.6.2018, rovněž na učebně Q.17 v době od 9.00 hod. do cca. 15.00 hod. s přestávkami a přestávkou na oběd.

Přihlášení účastníci specializačního studia jsou současně vždy týden před termínem informováni prostřednictvím e-mailu o termínu (připomenutí) a tématu přednášky. Podklady k přednáškám jsou vždy v týdnu kdy je přednáška ke stažení na Dokumentovém serveru Univerzitního informačního systému (UIS) Mendelovy univerzity v Brně.

Pořadatel studia, odborný garant studia

Mendelova univerzita v Brně
Kariérní centrum
af.mendelu.cz
Zemědělská 1, 613 00 Brno

Třináctý běh kurzu Technické znalectví a likvidace pojistných událostí.

Třináctý běh čtyřsemestrálního specializačního studia „Technické znalectví a likvidace pojistných událostí“, pořádaný v rámci celoživotního vysokoškolského vzdělávání na Mendelově univerzitě v Brně, který byl zahájený v pátek dne 21.10.2016, a kterého jsme organizačním garantem, bude ve třetím (zimním) semestru 2017/2018 pokračovat  ve dnech 27.10.10.11., 24.11. a 8.12.2017, následně v roce 2018 ve dnech 5.1., 19.1., 2.2. a dne 16.2.2018 na učebně Q.17 v době od 9.00 hod. do cca. 15.00 hod. s přestávkami a přestávkou na oběd.

V posledním čtvrtém (letním) semestru potom ve dnech 2.3., 16.3., 6.4., 20.4. a dne 4.5.2018.

Současně uvádíme důležité termíny pro ukončení studia:

  2.3.2018    – odevzdání zadání Závěrečných prací
  4.5.2018    – odevzdání prací Závěrečných prací
25.5.2018    – obhajoba Závěrečných prací

Přihlášení účastníci specializačního studia jsou současně vždy týden před termínem informováni prostřednictvím e-mailu o termínu (připomenutí) a tématu přednášky. Podklady k přednáškám jsou vždy v týdnu kdy je přednáška ke stažení na Dokumentovém serveru Univerzitního informačního systému (UIS) Mendelovy univerzity v Brně.