Odborná způsobilost

Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí (jako organizační garant kurzu) ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně – Institutem celoživotního vzdělávání, jakožto vzdělávací institucí uvedenou v příloze č. 6 vyhlášky č. 251/2007 Sb. (odborný garant kurzu) zahajuje příjímání přihlášek pro samostatné kurzy odborného minima znalostí pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacího zprostředkovatele / likvidátora pojistných událostí, a střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacího zprostředkovatele, stanovených MF podle zákona č. 38/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kurzy budou zakončeny zkouškou a úspěšný absolvent obdrží Osvědčení o základním kvalifikačním stupni odborné způsobilosti pojišťovacího zprostředkovatele / samostatného likvidátora pojistných událostí, případně ČNB vydané Osvědčení o středním / vyšším kvalifikačním stupni odborné způsobilosti pojišťovacího zprostředkovatele.