Dokumenty

Specializační studium pro samostatné likvidátory pojistných událostí, znalce a odhadce s názvem Technické znalectví a likvidace pojistný událostí:

Odborná způsobilosti dle zákona č. 38/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

 Členství v ČKSLPU: