Dokumenty

Specializační studium pro samostatné likvidátory pojistných událostí, znalce a odhadce – Technické znalectví a likvidace pojistný událostí:

Podklady k tomuto studiu si mohou účastníci průběžně stahovat z Dokumentového serveru na UIS Mendelovy univerzity v Brně, kde je vyhrazen prostor pro toto studium, pro každý běh studia samostatně.

Odborná způsobilosti dle zákona č. 38/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

 Členství v ČKSLPU: