Kurz Technické znalectví a likvidace pojistných událostí

Technické znalectví je multidisciplinární obor, zabývající se zkoumáním příčin, průběhu a důsledků negativních technických a příbuzných jevů všech oborů. Je významným nástrojem hledání a určování materiální pravdy a objasňování jevů pro účely řízení před státními orgány zejména v řízení trestním a občanskoprávním, pro potřeby správních orgánů a institucí, případně i pro potřeby ostatních právních subjektů.

Likvidace pojistných událostí je, byla a bude perspektivním oborem činnosti. Náročnost této disciplíny samozřejmě vyžaduje širokou škálu znalostí a praktických zkušeností, které by měl každý likvidátor mít pro objektivní posouzení vzniklých škod. Likvidátor potřebuje mít pro ohodnocení škody nejen potřebné znalosti pojistné problematiky, pojistných smluv a všeobecných pojistných podmínek, ale také znalosti z oblasti technické a oceňovací (odhadcovské).

Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí pro Vás ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně připravila další, již čtrnáctý běh specializačního studia Technické znalectví a likvidace pojistných událostí. Tento již třináctý běh studia byl zahájen v pátek dne 20. října 2017 a probíhá kombinovanou formou (přímá výuka, konzultace, samostudium a závěrečná práce dle individuálního zadání).

Tento studijní program, jehož kvalitu zaručuje lektorský tým prof. Ing. Jana Marečka, DrSc., dr. h. c., z Ústavu zemědělské, potravinářské, environmentální techniky Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, soudního znalce jmenovaného ministrem spravedlnosti ČR, uznávaného odborníka v technických a environmentálních oborech s mnohaletou praxi při vyčíslování škod pro pojistitele, soudy a ostatní instituce; umožňuje zájemcům získání potřebné odborné kvalifikace k úspěšnému výkonu nejen v oboru likvidace pojistných událostí (samostatný likvidátor pojistných událostí) a znalecké činnosti, ale i v příbuzném oboru odhadce majetku (dle živnostenského zákona).

Studium je čtyřsemestrální (říjen 2017 – červen 2019) a probíhá kombinovanou formou (přímá výuka, konzultace, samostudium a závěrečná práce dle individuálního zadání).

Celková dotace specializačního studia je 200 hodin (přímá výuka 50 hodin za semestr – po 6,5 hodinách). Výuka probíhá na Mendelově univerzitě v Brně, a to 1× za 14 dní, a to vždy v pátek od 9:00 hodin.

Cena

  • 32 990,- Kč – základní cena,
  • 30 490,- Kč – pro členy a zaměstnance členů ČAP, AČPM a KSZ,
  • 29 990,- Kč – pro členy a spolupracovníky ČKSLPU,
  • 25 990,- Kč  – pro studenty českých vyšších odborných a vysokých škol.

– ceny výše uvedené jsou konečné za celé studium a neobsahují DPH – pořadatel studia není plátce DPH.

Podmínky přijetí ke studiu

  • ukončené nejméně středoškolské vzdělání,
  • zaplacení ceny studia,
  • volné místo ve studijní skupině.

Podrobnější informace o tomto studiu a přihlášku naleznete na našich stránkách v Aktualitách a přihlášku ke studiu v sekci Dokumenty ke stažení.