Informace střední a vyšší stupeň

Nejbližší řádný termín zkoušky středního a vyššího stupně odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů vypsaný Českou národní bankou, dle zákona č. 38/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je stanoven na den 1.9.2016. Zkoušky se konají v budově Plodinové burzy ČNB v Praze. Podrobnosti naleznete přímo na webových stránkách ČNB.

POZOR!!! Uchazeč je povinen na předepsaném formuláři předložit České národní bance písemnou přihlášku ke zkoušce do 40 dnů před řádným zkouškovým termínem, tj. do 25.7.2016 na předepsaném formuláři na adresu ČNB, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

Vzor přihlášky (doc, 24 kB) je uveden v příloze č. 7 k Vyhlášce č. 582/2004 Sb. ve znění Vyhlášky č. 40/2006 Sb.

Zkoušky se konají v budově Plodinové burzy ČNB v Praze. Seznam účastníků s časovým rozpisem bude uveřejněn nejpozději 25 dnů před zkouškovým termínem na webových stránkách České národní banky.

Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí (jako organizační garant kurzu) ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně – Institutem celoživotního vzdělávání, pořádá samostatné vzdělávací kurzy odborného minima znalostí pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacího zprostředkovatele, stanovených MF podle zákona č. 38/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a současně i doškolovací kurzy dle Úředního sdělení České národní banky ze dne 28. dubna 2009 o povinnosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí absolvovat doškolovací kurz, a to po 5 letech od ukončení odborného studia nebo od vykonání odborné zkoušky.

Další podrobnější informace o výše jmenovaných kurzech najdete na našich stránkách v sekci Dokumenty ke stažení a/nebo na stránkách Mendelovy univerzity v Brně – ICV, v sekci Krátkodobé kurzy.