Nový, čtrnáctý běh kurzu Technické znalectví a likvidace pojistných událostí.

Nový, již čtrnáctý běh čtyřsemestrálního specializačního studia „Technické znalectví a likvidace pojistných událostí“, na Mendelově univerzitě v Brně bude zahájen v pátek dne 20. října 2017.

Toto studium pořádáme (jako organizační garant studia) ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně v rámci celoživotního vysokoškolského vzdělávání.

Studium bude na závěr druhého ročníku ukončeno závěrečnou komisionální zkouškou. Úspěšní absolventi získají osvědčení o absolvování specializačního studia celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění.

Podrobnější informace o tomto studiu a přihlášku do tohoto studia najdete na našich stránkách níže a dále v sekci Dokumenty ke stažení .